Number Title Partner's IN Added
01/2011 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 55,54
35763469 2011/01/19
01/2013 Vodné a stočné
VVS a.s. , 4,61
36570460 2013/01/09
01/2014 Spracovanie hlásení o vzniku odpadu
FURA s.r.o. , 14,40
36211451 2013/12/27
02/2011 Spracovanie hlásení o vzniku odpadu
FURA s.r.o. , 14,28
36211451 2010/12/31
02/2012 Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 52,20
31666108 2012/01/26
02/2013 Vodné a stočné
VVS a.s. , 4,61
36570460 2013/01/09
02/2014 Úhrada za elektrinu - vrátenie preplatku
VSE a.s. , 622,98
36211222 2014/01/07
03/2011 Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 47,28
31666108 2011/01/26
03/2012 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 57,60
36211451 2012/01/31
03/2013 Úhrada za elektrinu - preplatok
VSE a.s. , 874,38
36211222 2013/01/07
03/2014 Update programového vybavenia MZDY - v14.01
IFOsoft v.o.s. , 43,68
31666108 2014/01/23
04/2011 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 33,31
35697270 2011/01/27
04/2012 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 137,13
36211451 2012/01/31
04/2013 Spracovanie hlásení o vzniku odpadu
FURA s.r.o. , 14,40
36211451 2012/12/31
04/2014 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 37,90
35697270 2014/01/26
05/2011 Plastové nádoby na odpad
FURA s.r.o. , 59,04
36211451 2011/01/31
05/2012 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 34,03
35697270 2012/01/27
05/2013 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 36,30
35697270 2013/01/26
05/2014 Úhrada za elektrinu
VSE a.s. , 282,00
36211222 2014/01/25
06/2011 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 136,23
36211451 2011/01/31