Number Title Partner's IN Added
24/2012 Údržba programového vybavenia
TELLUS , 10,80
40010775 2012/04/13
24/2013 Update programu
MICOMP s.r.o. , 12,00
36589187 2013/03/28
24/2014 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 144,46
36211451 2014/03/31
25/2012 Vodné a stočné
VVS a.s. , 39,90
36570460 2012/04/05
25/2013 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74
35763469 2013/04/03
25/2014 Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20
36211451 2014/03/31
26/2012 Vodné a stočné
VVS a.s.
36570460 2012/04/05
26/2013 Vodné a stočné
VVS a.s. , 6,29
36570460 2013/04/04
26/2014 Údaje z informačného systému katastra nehnuteľnosti
Geodetický a kartografický ústav , 18,00
17316219 2014/03/18
27/2012 Spotrebný materiál na kosačku
VIKTÓRIA-HÁMOR s.r.o. , 104,40
31698948 2012/04/23
27/2013 Vodné a stočné
VVS a.s.
36570460 2013/04/04
27/2014 Faktúra za vodné a stočné
VVS a.s.
36570460 2014/04/03
28/2012 Výmena poškodeného vodomera
VVS a.s. , 71,59
36570460 2012/04/20
28/2013 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 136,23
36211451 2013/03/31
28/2014 Faktúra za vodné a stočné
VVS a.s. , 12,58
36570460 2014/04/03
29/2012 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 136,03
36211451 2012/04/30
29/2013 Stavebný materiál
Ing. Štefan POPÉLY - POPÉLY , 127,56
10803122 2013/04/20
29/2014 Spracovanie hlásení o vzniku odpadu
FURA s.r.o. , 14,40
36211451 2014/03/31
30,/2012 Plastové nádoby na odpad
FURA s.r.o. , 64,80
36211451 2012/04/26
30/2013 Odmeny výkonných umelcov
SLOVGRAM , 33,50
17310598 2013/04/22