Number Title Partner's IN Added
13/2012 Údržba programového vybavenia
TELLUS , 10,80
40010775 2012/03/05
13/2013 Tlač harmonogramov na rok 2013
FURA s.r.o. , 21,60
36211451 2013/01/31
13/2014 Update programového vybavenia ekonomickej agendy pre rok 2014 - v14.01
IFOsoft v.o.s. , 71,52
31666108 2014/02/12
14/2011 Update programu, servis tlačiarne
MICOMP s.r.o. , 74,80
36589187 2011/02/28
14/2012 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 137,52
36211451 2012/02/29
14/2013 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 36,04
35697270 2013/02/26
15/2011 Stavebný materiál
Martin KUZMA , 108,38
34833625 2011/02/28
15/2012 Stavebný materiál
Martin KUZMA , 37,44
34833625 2012/02/29
15/2013 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 135,93
36211451 2013/02/28
15/2014 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 35,99
35697270 2014/02/26
16/2011 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 32,16
35697270 2011/03/02
16/2012 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74
35763469 2012/03/03
16/2013 Kancelársky stôl
Pavel MINAŘÍK , 95,00
34832483 2013/03/06
16/2014 Tlač harmonogramov na rok 2014
FURA s.r.o. , 21,60
36211451 2014/02/27
17/2001 Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 71,52
31666108 2011/03/10
17/2012 Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 71,52
31666108 2012/03/01
17/2013 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 25,03
35763469 2013/03/03
17/2014 Vrecia na zber separovaného odpadu
FURA s.r.o. , 43,20
36211451 2014/02/27
18/2011 Faktúra - 18/2011 - Orange a.s. Bratislava - 30,98 €
ORANGE a.s. , 30,94
35697270 2011/03/29
18/2012 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 43,15
35697270 2012/03/26