Number Title Partner's IN Added
1 dodatok k úverovej zmluve
Slovenská sporiteľňa
00151653 2021/11/15
1 SLSP VOP POP
Slovenská sporiteľňa
00151653 2021/11/15
1 zmluva o združení finančných prostriedkov
Združenie obcí Uh-Olšava
35564504 2017/12/08
1 rámcová zmluva o dielo
EC-EDMA, s.r.o.
44054092 2017/06/27
1 Zmluva o dielo2-1.časť
GMT development, s.r.o.
47981563 2015/11/19
1 Zmluva o dielo2-2.časť
GMT development, s.r.o.
47981563 2015/11/19
1 Zmluva o dielo
RRA Borolo
35578084 2015/11/19
1 zmluva audítor
Ing.Nachtmanová Marta
33889741 2015/09/27
1 zmluva kataster
Geodeticky a kartografický ústav
17316219 2015/09/27
1 zmluva audítor2
Ing.Nachtmanová Marta
33889741 2015/09/27
1 Dodatok k zmluve
T-com
35763469 2015/09/27
1 Zmluva
Obec Krčava
00325376 2015/09/27
1 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Mesto Sobrance
00325791 2015/09/27
1 Dodatok č.1
VVS a.s.
36570460 2015/09/27
1 Dodatok k zmluve
Fura s.r.o.
36211451 2015/09/27
1 zmluva o dielo
Čorejovka s.r.o.
43960243 2015/09/27
1 zmluva o pripojení služby
T-com
35763469 2015/09/27
1 poistná zmluva
Komunálna pisťovňa a.s.
31595545 2015/09/27
1 zmluva o elektronickej komunikácii
Dôvera ZP
35942436 2015/09/27
1 zmluva o poskytnutí dotácie
Úrad vlády SR
00151513 2015/09/27