Number Title Partner's IN Added
1 príloha č.1 SLSP-elektr.služby
Slovenská sporiteľňa a.s.
00151653 2020/10/07
1 zmluva o bežnom účte-dotácie
Slovenská sporiteľňa a.s.
00151653 2020/09/24
1 zmluva o úvere č. 1014/CC/20
Slovenská sporiteľňa a.s.
00151653 2020/09/24
1 Zmluva o elektronickej službe Business24
Slovenská sporiteľňa a.s.
00151653 2020/07/16
1 Všeobecné obchodné podmienky - SLSP
Slovenská sporiteľňa a.s.
00151653 2020/07/16
1 Zmluva o balíkovom účte SLSP
Slovenská sporiteľňa a.s.
00151653 2020/07/16
1 zmluva-audit 2020
Ing. Marta Nachtmannová
33889741 2020/05/28
1 dodatok č.3 Natur-pack
Natur-Pack
35979798 2020/04/09
1 Zmluva o dielo PP Protect
PP Protect
48039365 2020/04/09
1 Dodatok č.2 k zmluve o dielo-výstavba chodníkov
EC-EDMA , s.r.o.
44054092 2020/02/19
074KE22015 Zmluva PPA-KD
Pôdohospodárska platobná agentúra , 146 245,62
30794323 2019/12/05
1 zmluva o výkone štatutárneho auditu na rok 2019
Ing. Marta Nachtmannová
33889741 2019/10/31
1 dodatok č.1 k zmluve o úvere
UniCredit Bank
47251336 2019/03/28
1 dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP výstavba chodníkov
Pôdohospodárska platobná agentúra
30794323 2019/03/21
1 zmluva o úvere
UniCredit Bank
47251336 2019/03/15
1 dodatok č.1-výstavba chodníkov obci Tašuľa
EC-EDMA, s.r.o.
44054092 2019/03/07
1 zmluva web stránka
wbx, s.r.o.
46530622 2018/10/11
1 dodatok č.3-zmluva o poskytnutí NFP
Pôdohospodárska platobná agentúra
30794323 2018/10/11
1 Zmluva UniCredit Bank
UniCredit Bank
47251336 2018/10/11
1 zmluva o výkone štatutárneho auditu na rok 2018
Ing. Marta Nachtmannová
33889741 2018/10/11