Number Title Partner's IN Added
1 dodatok 12018-Fura
Fura s.r.o.
36211451 2018/09/20
1 Dodatok č.1
VVS a.s.
36570460 2015/09/27
1 dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP výstavba chodníkov
Pôdohospodárska platobná agentúra
30794323 2019/03/21
1 dodatok č.1 k zmluve o úvere
UniCredit Bank
47251336 2019/03/28
1 dodatok č.1 k zmluve o výpožičke
štatistický úrad SR
00166197 2021/03/18
1 dodatok č.1-Made
Made spol. s r.o.
36041688 2021/09/26
1 dodatok č.1-výstavba chodníkov obci Tašuľa
EC-EDMA, s.r.o.
44054092 2019/03/07
1 Dodatok č.1014/CC/20-D1 k zmluve o úvere
Slovenská sporiteľňa
00151653 2021/03/15
1 Dodatok č.2 k zmluve o dielo-výstavba chodníkov
EC-EDMA , s.r.o.
44054092 2020/02/19
1 Dodatok č.2/2021-Fura
Fúra s.r.o.
36211451 2020/12/28
1 dodatok č.3 Natur-pack
Natur-Pack
35979798 2020/04/09
1 Dodatok č.3-Fura
Fúra s.r.o.
36211451 2022/02/17
1 dodatok č.3-zmluva o poskytnutí NFP
Pôdohospodárska platobná agentúra
30794323 2018/10/11
1 dodatok č.4-Natur-Pack
Natur-Pack
35979798 2021/03/04
1 Dodatok Fura
Fura s.r.o.
36211451 2015/09/27
1 Dodatok k zmluve
T-com
35763469 2015/09/27
1 Dodatok k zmluve
Fura s.r.o.
36211451 2015/09/27
1 Dodatok k zmluve
Fura s.r.o.
36211451 2015/09/27
1 dodatok k zmluve T-com
Slovak Telekom a.s.
35763469 2016/08/04
20/42/010/92 dohoda §10 ÚPSVaR
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce
30794536 2020/12/22