Number Title Partner's IN Added
1 Všeobecné obchodné podmienky - SLSP
Slovenská sporiteľňa a.s.
00151653 2020/07/16
1 VOP SLSP
Slovenská sporiteľňa
00151653 2021/03/15
1 Zmluva o elektronickej službe Business24
Slovenská sporiteľňa a.s.
00151653 2020/07/16
1 zmluva o úvere č. 1014/CC/20
Slovenská sporiteľňa a.s.
00151653 2020/09/24
1 Zmluva o balíkovom účte SLSP
Slovenská sporiteľňa a.s.
00151653 2020/07/16
1 Dodatok č.1014/CC/20-D1 k zmluve o úvere
Slovenská sporiteľňa
00151653 2021/03/15
1 zmluva o bežnom účte-dotácie
Slovenská sporiteľňa a.s.
00151653 2020/09/24
1 príloha č.1 SLSP-elektr.služby
Slovenská sporiteľňa a.s.
00151653 2020/10/07
1 zmluva o výpožičke
štatistický úrad SR
00166197 2020/12/14
1 dodatok č.1 k zmluve o výpožičke
štatistický úrad SR
00166197 2021/03/18
1 zmluva o dielo č.015/2017
Plynroz, a.s. , 149 358,81
00594482 2017/11/23
1 zmluva o poskytnutí dotácie
Úrad vlády SR
00151513 2015/09/27
1 zmluva pozemkové úpravy
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
00156621 2015/09/27
1 zmluva kataster
Geodeticky a kartografický ústav
17316219 2015/09/27
1 dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP výstavba chodníkov
Pôdohospodárska platobná agentúra
30794323 2019/03/21
074KE22015 Zmluva PPA-KD
Pôdohospodárska platobná agentúra , 146 245,62
30794323 2019/12/05
1 Zmluva o poskytnutí NFP-PPA
Pôdohospodárska platobná agentúra , 100 000,00
30794323 2018/04/05
1 dodatok č.3-zmluva o poskytnutí NFP
Pôdohospodárska platobná agentúra
30794323 2018/10/11
043KE050007 zmluva PPA
Pôdohospodárska platobná agentúra
30794323
20/42/010/92 dohoda §10 ÚPSVaR
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce
30794536 2020/12/22