povinné zverejňovanie

Number Title Partner's IN Added
21/42/010/128 dohoda §10 ÚPSVaR -2021
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce
30794536 2021/11/04
20/42/012/72 dohoda §12 ÚPSVaR
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce
30794536 2020/10/08
1/2017 Rekonštrukcia KD v obci Tašuľa
Obec Tašuľa , 124 730,76
00325872 2017/11/20