Číslo Název IČ partnera Vložen
2014 faktúry 2014
partneri obce
00325872 28.8.2015
2015 faktúry 1-6/2015
partneri obce
00325872 28.8.2015
61/2014 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 21,54
35763469 3.8.2014
62/2014 Dobropis - Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 26,70
35697270 1.8.2014
59/2014 Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20
36211451 31.7.2014
60/2014 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 143,76
36211451 31.7.2014
58/2014 Inštalácia programu Ifosoft Mzdy v.14.07
MICOMP s.r.o. , 33,11
36589187 31.7.2014
56/2014 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 35,99
35697270 26.7.2014
57/2014 Úhrada za elektrinu
VSE a.s. , 282,00
44483767 24.7.2014
55/2014 Update programového vybavenia MZDY - v14.07
IFOsoft v.o.s. , 20,28
31666108 23.7.2014
54/2014 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 26,99
35763469 22.7.2014
52/2014 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 21,54
35763469 3.7.2014
49/2014 Faktúra za vodné a stočné
VVS a.s. , 3,14
36570460 1.7.2014
48/2014 Faktúra za vodné a stočné
VVS a.s. , 7,86
36570460 1.7.2014
51/2014 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 144,36
36211451 30.6.2014
53/2014 Spracovanie hlásení o vzniku odpadu
FURA s.r.o. , 14,40
36211451 30.6.2014
50/2014 Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20
36211451 30.6.2014
47/2014 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 39,59
35697270 26.6.2014
46/2014 Tone r do tlačiarne Samsung MLT-C1092S
MICOMP s.r.o. , 36,00
36589187 19.6.2014
45/2014 Maliarske potreby
Farby - laky SK, s.r.o. , 40,12
45329877 12.6.2014