Number Title Partner's IN Added
69/2012 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74
35763469 2012/10/31
67/2012 Stavebný materiál
Martin KUZMA, VODA-KOVO , 93,31
34833625 2012/10/31
68/2012 Vzory VZN o miestnych daniach 2013
JUDr. Igor KRŠIAK s.r.o. , 15,90
36665681 2012/10/31
70/2012 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 135,63
36211451 2012/10/31
74/2012 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 37,40
35697270 2012/10/26
64/2012 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 136,53
36211451 2012/10/25
71/2012 Plastové vrecia na odpad
FURA s.r.o. , 43,20
36211451 2012/10/23
63/2012 Vodné a stočné
VVS a.s. , 7,67
36570460 2012/10/04
66/2012 Vodné a stočné
VVS a.s. , 21,48
36570460 2012/10/04
73/2012 Vodné a stočné
VVS a.s. , 21,48
36570460 2012/10/04
65/2012 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 23,02
35763469 2012/10/03
72/2012 Spracovanie hlásení o vzniku odpadu
FURA s.r.o. , 14,40
36211451 2012/09/30
62/2012 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 36,11
35697270 2012/09/26
60/2012 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 16,87
35763469 2012/09/03
61/2012 Stavebný materiál
Martin KUZMA , 44,86
34833625 2012/08/31
59/2012 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 135,63
36211451 2012/08/31
57/2012 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 36,31
35697270 2012/08/26
58/2012 Program Obce.info mini
DATATRADE s.r.o. , 38,40
35960132 2012/08/17
75/2012 Úhrada za elektrinu - zmluvná pokuta
VSE a.s. , 2,00
36211222 2012/08/16
56/2012 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74
35763469 2012/08/03