Number Title Partner's IN Added
03/2014 Update programového vybavenia MZDY - v14.01
IFOsoft v.o.s. , 43,68
31666108 2014/01/23
106/2013 Faktúra za vodné a stočné
VVS a.s. , 14,15
36570460 2014/01/09
107/2013 Faktúra za vodné a stočné
VVS a.s. , 3,14
36570460 2014/01/07
02/2014 Úhrada za elektrinu - vrátenie preplatku
VSE a.s. , 622,98
36211222 2014/01/07
110/2013 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74
35763469 2014/01/03
108/2013 Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20
36211451 2013/12/31
109/2013 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 144,36
36211451 2013/12/31
01/2014 Spracovanie hlásení o vzniku odpadu
FURA s.r.o. , 14,40
36211451 2013/12/27
105/2013 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 35,00
35697270 2013/12/27
104/2013 Náterové hmoty
Farby - laky SK, s.r.o. , 316,00
45329877 2013/12/20
101/2013 Vodoinštalačný a kúrenársky materiál
MARTIN KUZMA, VODA-KOVO , 122,53
34833625 2013/12/19
103/2013 Svetlo
MARTIN KUZMA PODLAHOVÉ CENTRUM , 40,46
34833625 2013/12/19
102/2013 Elektroinštalačný materiál
Martin Kuzma stav. a el.mat , 213,25
34833625 2013/12/19
100/2013 Hydrantová skriňa s príslušenstvom
Vladimír MIŠĽAN , 100,00
40007847 2013/12/13
99/213 Stavebný materiál
KOVEX , 112,41
17302781 2013/12/11
97/2013 Plastové okno s príslušenstvom a montáž
Čorejovka s.r.o. , 418,15
43960243 2013/12/06
96/2013 Štrk riečny 0-16 mm
Ing. Štefan Popély - POPÉLY , 98,28
10803122 2013/12/03
98/2013 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 27,32
35763469 2013/12/03
95/2013 Stavebný materiál
KOVEX , 152,07
17302781 2013/12/02
93/2013 Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20
36211451 2013/11/30