Number Title Partner's IN Added
29/2012 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 136,03
36211451 2012/04/30
36/2012 Stavebný materiál
Martin KUZMA , 75,67
34833625 2012/04/30
31/2012 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 33,94
35697270 2012/04/26
30,/2012 Plastové nádoby na odpad
FURA s.r.o. , 64,80
36211451 2012/04/26
32/2012 Odmeny výkonných umelcov
SLOVGRAM , 33,50
17310598 2012/04/26
33/2012 Úhrada za elektrinu
VSE a.s. , 695,00
36211222 2012/04/23
27/2012 Spotrebný materiál na kosačku
VIKTÓRIA-HÁMOR s.r.o. , 104,40
31698948 2012/04/23
28/2012 Výmena poškodeného vodomera
VVS a.s. , 71,59
36570460 2012/04/20
24/2012 Údržba programového vybavenia
TELLUS , 10,80
40010775 2012/04/13
25/2012 Vodné a stočné
VVS a.s. , 39,90
36570460 2012/04/05
26/2012 Vodné a stočné
VVS a.s.
36570460 2012/04/05
23/2012 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,40
35763469 2012/04/03
21/2012 Školenie vodičov
AUTOŠKOLA Ženčák , 36,00
11960507 2012/04/03
20/2012 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 137,32
36211451 2012/03/31
35/2012 Spracovanie hlásení o vzniku odpadu
FURA s.r.o. , 14,40
36211451 2012/03/31
22/2012 Update programu, servis tlačiarne
MICOMP s.r.o. , 59,00
36589187 2012/03/30
19/2012 Stavebný materiál
Martin KUZMA , 67,86
34833625 2012/03/30
18/2012 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 43,15
35697270 2012/03/26
13/2012 Údržba programového vybavenia
TELLUS , 10,80
40010775 2012/03/05
16/2012 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74
35763469 2012/03/03