Number Title Partner's IN Added
17/2012 Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 71,52
31666108 2012/03/01
15/2012 Stavebný materiál
Martin KUZMA , 37,44
34833625 2012/02/29
14/2012 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 137,52
36211451 2012/02/29
11/2011 Plastové nádoby na odpad
FURA s.r.o. , 64,80
36211451 2012/02/27
12/2012 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 35,04
35697270 2012/02/26
07/2012 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74
35763469 2012/02/03
09/2012 Autorská odmena za verejné použitie hudobných diel
SOZA , 14,28
00178454 2012/02/03
03/2012 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 57,60
36211451 2012/01/31
04/2012 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 137,13
36211451 2012/01/31
06/2012 Update programu, servis PC
MICOMP s.r.o. , 70,98
36589187 2012/01/31
05/2012 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 34,03
35697270 2012/01/27
02/2012 Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 52,20
31666108 2012/01/26
08/2012 Úhrada za elektrinu
VSE a.s. , 695,00
36211222 2012/01/24
1/2011 Úhrada za elektrinu
VSE a.s. , 278,12
36211222 2012/01/04
10,2012 Spracovanie hlásení o vzniku odpadu
FURA s.r.o. , 14,40
36211451 2011/12/31
77/2011 Dostavba domu smútku
AZ-RO Rovňák , 5 571,56
34830472 2011/10/07
68/2011 Dom smútku - stavebné práce
AZ-RO Rovňák , 7 500,00
34830472 2011/09/06
19/2011 Stavebný materiál
Ing. Štefan POPÉLY - POPÉLY , 101,04
10803122 2011/04/01
18/2011 Faktúra - 18/2011 - Orange a.s. Bratislava - 30,98 €
ORANGE a.s. , 30,94
35697270 2011/03/29
17/2001 Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 71,52
31666108 2011/03/10