Number Title Partner's IN Added
34/2013 Úhrada za elektrinu
VSE a.s. , 448,00
36211222 2013/04/23
31/2013 Výkopové a zemné práce
Alena FALISOVÁ , 132,00
45997705 2013/04/22
30/2013 Odmeny výkonných umelcov
SLOVGRAM , 33,50
17310598 2013/04/22
29/2013 Stavebný materiál
Ing. Štefan POPÉLY - POPÉLY , 127,56
10803122 2013/04/20
27/2013 Vodné a stočné
VVS a.s.
36570460 2013/04/04
26/2013 Vodné a stočné
VVS a.s. , 6,29
36570460 2013/04/04
25/2013 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74
35763469 2013/04/03
28/2013 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 136,23
36211451 2013/03/31
33/2013 Spracovanie hlásení o vzniku odpadu
FURA s.r.o. , 14,40
36211451 2013/03/31
24/2013 Update programu
MICOMP s.r.o. , 12,00
36589187 2013/03/28
23/2013 Stavebný materiál
Martin KUZMA , 153,83
34833625 2013/03/27
22/2013 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 36,24
35697270 2013/03/26
21/2013 Výkopové a zemné práce
Alena FALISOVÁ , 330,00
45997705 2013/03/18
20/2013 Chladiace zariadenie do domu smútku
Ing. Jozef ČAPKOVIČ - CMW , 1 357,80
30048460 2013/03/11
16/2013 Kancelársky stôl
Pavel MINAŘÍK , 95,00
34832483 2013/03/06
17/2013 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 25,03
35763469 2013/03/03
19/2013 Update programu, servis PC
MICOMP s.r.o. , 65,59
36589187 2013/02/28
15/2013 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 135,93
36211451 2013/02/28
14/2013 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 36,04
35697270 2013/02/26
18/2013 Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 71,52
31666108 2013/02/22