Number Title Partner's IN Added
51/2013 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 36,70
35697270 2013/07/26
54/2013 Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 19,08
31666108 2013/07/26
53/2013 Úhrada za elektrinu
VSE a.s. , 448,00
36211222 2013/07/24
47/2013 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 27,73
35763469 2013/07/03
48/2013 Vodné a stočné
VVS a.s. , 6,29
36570460 2013/07/03
49/2013 Vodné a stočné
VVS a.s. , 7,86
36570460 2013/07/03
52/2013 Výroba stolových dosiek
Pavel MINAŘÍK , 65,00
34832483 2013/07/01
46/2013 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 136,33
36211451 2013/06/30
45/2013 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 37,14
35697270 2013/06/26
44/2013 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74
35763469 2013/06/03
43/2013 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 201,19
36211451 2013/05/31
42/2013 Stavebný materiál
KOVEX , 65,21
17302781 2013/05/27
40/2013 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 36,31
35697270 2013/05/26
41/2013 KATAFALK CMW - výstavný
Ing. Jozef ČAPKOVIČ - CMW , 1 357,80
30048460 2013/05/24
39/2013 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74
35763469 2013/05/03
38/2013 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 135,63
36211451 2013/04/30
37/2013 Dom smútku - stavebné práce
AZ-RO s.r.o. , 575,48
46931724 2013/04/30
35,2013 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 36,19
35697270 2013/04/26
36/2013 Servisný zásah - reštart switchu
LEKOS s.r.o. , 14,00
46831827 2013/04/24
34/2013 Úhrada za elektrinu
VSE a.s. , 448,00
36211222 2013/04/23