Number Title Partner's IN Added
09/2013 Autorská odmena za verejné použitie hudobných diel
SOZA , 14,28
00178454 2013/02/04
11/2013 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74
35763469 2013/02/03
10/2013 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 135,53
36211451 2013/01/31
13/2013 Tlač harmonogramov na rok 2013
FURA s.r.o. , 21,60
36211451 2013/01/31
12,/2013 Update programu, servis PC
MICOMP s.r.o. , 152,11
36589187 2013/01/31
07/2013 Servisné služby k PC programu
Mgr. Anton POLÁK , 50,00
41992288 2013/01/28
05/2013 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 36,30
35697270 2013/01/26
08/2013 Úhrada za elektrinu
VSE a.s. , 448,00
36211222 2013/01/25
06/2013 Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 43,44
31666108 2013/01/24
01/2013 Vodné a stočné
VVS a.s. , 4,61
36570460 2013/01/09
02/2013 Vodné a stočné
VVS a.s. , 4,61
36570460 2013/01/09
03/2013 Úhrada za elektrinu - preplatok
VSE a.s. , 874,38
36211222 2013/01/07
82/2012 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74
35763469 2013/01/03
81/2012 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 136,43
36211451 2012/12/31
04/2013 Spracovanie hlásení o vzniku odpadu
FURA s.r.o. , 14,40
36211451 2012/12/31
80/2012 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 36,16
35697270 2012/12/27
79/2012 Príplatok k stravnému
Školská jedáleň pri MŠ v Jenkovciach , 17,55
00325261 2012/12/26
78/2012 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74
35763469 2012/12/03
77/2012 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 201,79
36211451 2012/11/30
76/2012 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 38,00
35697270 2012/11/26