Number Title Partner's IN Added
54/2012 Update programu
MICOMP s.r.o. , 28,00
36589187 2012/07/31
50/2012 Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 19,08
31666108 2012/07/27
51/2012 Úhrada za elektrinu
VSE a.s. , 6,11
36211222 2012/07/27
48/2012 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 36,19
35697270 2012/07/26
49/2012 Fotografovanie obce
CASSOVIA BOOKS , 59,00
35493364 2012/07/25
55/2012 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 136,03
36211451 2012/07/24
53/2012 Úhrada za elektrinu
VSE a.s. , 695,00
36211222 2012/07/24
47/2012 Vodné a stočné
VVS a.s. , 15,35
36570460 2012/07/04
45/2012 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,38
35763469 2012/07/04
46/2012 Vodné a stočné
VVS a.s. , 4,61
36570460 2012/07/04
44/2012 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 136,33
36211451 2012/06/30
52/2012 Spracovanie hlásení o vzniku odpadu
FURA s.r.o. , 14,40
36211451 2012/06/30
43/2012 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 30,94
35697270 2012/06/26
42/2012 Stavebný materiál
KOVEX , 58,41
17302781 2012/06/12
41/2012 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 28,40
35763469 2012/06/03
39/2012 Stavebný materiál
Martin KUZMA , 83,29
34833625 2012/05/31
40/2012 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 201,34
36211451 2012/05/31
37/2012 Fotografovanie obce
CASSOVIA BOOKS , 60,00
35493364 2012/05/28
38/2012 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 33,94
35697270 2012/05/26
34/2012 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74
35763469 2012/05/03