Number Title Partner's IN Added
14/2013 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 36,04
35697270 2013/02/26
22/2013 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 36,24
35697270 2013/03/26
51/2013 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 36,70
35697270 2013/07/26
65/2013 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 37,98
35697270 2013/08/26
06/2013 Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 43,44
31666108 2013/01/24
03/2011 Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 47,28
31666108 2011/01/26
50/2012 Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 19,08
31666108 2012/07/27
17/2001 Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 71,52
31666108 2011/03/10
18/2013 Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 71,52
31666108 2013/02/22
02/2012 Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 52,20
31666108 2012/01/26
17/2012 Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 71,52
31666108 2012/03/01
54/2013 Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 19,08
31666108 2013/07/26
13/2014 Update programového vybavenia ekonomickej agendy pre rok 2014 - v14.01
IFOsoft v.o.s. , 71,52
31666108 2014/02/12
03/2014 Update programového vybavenia MZDY - v14.01
IFOsoft v.o.s. , 43,68
31666108 2014/01/23
55/2014 Update programového vybavenia MZDY - v14.07
IFOsoft v.o.s. , 20,28
31666108 2014/07/23
54/2012 Update programu
MICOMP s.r.o. , 28,00
36589187 2012/07/31
24/2013 Update programu
MICOMP s.r.o. , 12,00
36589187 2013/03/28
59/2013 Update programu IFOsoft
MICOMP s.r.o. , 42,40
36589187 2013/08/06
19/2013 Update programu, servis PC
MICOMP s.r.o. , 65,59
36589187 2013/02/28
06/2012 Update programu, servis PC
MICOMP s.r.o. , 70,98
36589187 2012/01/31