Number Title Partner's IN Added
08/2014 Stavebný materiál
Martin Kuzma stav. a el.mat , 51,46
34833625 2014/01/31
42/2012 Stavebný materiál
KOVEX , 58,41
17302781 2012/06/12
19/2012 Stavebný materiál
Martin KUZMA , 67,86
34833625 2012/03/30
61/2012 Stavebný materiál
Martin KUZMA , 44,86
34833625 2012/08/31
95/2013 Stavebný materiál
KOVEX , 152,07
17302781 2013/12/02
96/2013 Štrk riečny 0-16 mm
Ing. Štefan Popély - POPÉLY , 98,28
10803122 2013/12/03
103/2013 Svetlo
MARTIN KUZMA PODLAHOVÉ CENTRUM , 40,46
34833625 2013/12/19
09/2014 Telefón Gigaset C300
SLOVAK TELEKOM a.s. , 9,90
35763469 2014/01/30
13/2013 Tlač harmonogramov na rok 2013
FURA s.r.o. , 21,60
36211451 2013/01/31
16/2014 Tlač harmonogramov na rok 2014
FURA s.r.o. , 21,60
36211451 2014/02/27
46/2014 Tone r do tlačiarne Samsung MLT-C1092S
MICOMP s.r.o. , 36,00
36589187 2014/06/19
92/2013 Toner do tlačiarne Samsung MLT-C1092S
MICOMP s.r.o. , 36,00
36589187 2013/11/29
26/2014 Údaje z informačného systému katastra nehnuteľnosti
Geodetický a kartografický ústav , 18,00
17316219 2014/03/18
13/2012 Údržba programového vybavenia
TELLUS , 10,80
40010775 2012/03/05
24/2012 Údržba programového vybavenia
TELLUS , 10,80
40010775 2012/04/13
33/2012 Úhrada za elektrinu
VSE a.s. , 695,00
36211222 2012/04/23
83/2013 Úhrada za elektrinu
VSE a.s. , 448,00
36211222 2013/10/23
34/2014 Úhrada za elektrinu
VSE a.s. , 282,00
36211222 2014/04/23
08/2012 Úhrada za elektrinu
VSE a.s. , 695,00
36211222 2012/01/24
34/2013 Úhrada za elektrinu
VSE a.s. , 448,00
36211222 2013/04/23