Number Title Partner's IN Added
12,/2013 Update programu, servis PC
MICOMP s.r.o. , 152,11
36589187 2013/01/31
14/2011 Update programu, servis tlačiarne
MICOMP s.r.o. , 74,80
36589187 2011/02/28
22/2012 Update programu, servis tlačiarne
MICOMP s.r.o. , 59,00
36589187 2012/03/30
67/2013 Verejná správa SR - ročný prístup
PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o. , 76,00
31592503 2013/09/05
26/2013 Vodné a stočné
VVS a.s. , 6,29
36570460 2013/04/04
73/2012 Vodné a stočné
VVS a.s. , 21,48
36570460 2012/10/04
69/2013 Vodné a stočné
VVS a.s. , 18,86
36570460 2013/10/01
46/2012 Vodné a stočné
VVS a.s. , 4,61
36570460 2012/07/04
63/2012 Vodné a stočné
VVS a.s. , 7,67
36570460 2012/10/04
47/2012 Vodné a stočné
VVS a.s. , 15,35
36570460 2012/07/04
66/2012 Vodné a stočné
VVS a.s. , 21,48
36570460 2012/10/04
48/2013 Vodné a stočné
VVS a.s. , 6,29
36570460 2013/07/03
27/2013 Vodné a stočné
VVS a.s.
36570460 2013/04/04
68/2013 Vodné a stočné
VVS a.s. , 17,29
36570460 2013/10/01
02/2013 Vodné a stočné
VVS a.s. , 4,61
36570460 2013/01/09
01/2013 Vodné a stočné
VVS a.s. , 4,61
36570460 2013/01/09
49/2013 Vodné a stočné
VVS a.s. , 7,86
36570460 2013/07/03
26/2012 Vodné a stočné
VVS a.s.
36570460 2012/04/05
25/2012 Vodné a stočné
VVS a.s. , 39,90
36570460 2012/04/05
101/2013 Vodoinštalačný a kúrenársky materiál
MARTIN KUZMA, VODA-KOVO , 122,53
34833625 2013/12/19