Number Title Partner's IN Added
34/2012 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74
35763469 2012/05/03
98/2013 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 27,32
35763469 2013/12/03
23/2012 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,40
35763469 2012/04/03
11/2014 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 27,53
35763469 2014/02/03
16/2012 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74
35763469 2012/03/03
41/2012 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 28,40
35763469 2012/06/03
65/2012 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 23,02
35763469 2012/10/03
56/2012 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74
35763469 2012/08/03
17/2013 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 25,03
35763469 2013/03/03
12/2014 Faktúra za verejné používanie hudobných diel
SOZA , 14,28
00178454 2014/02/11
49/2014 Faktúra za vodné a stočné
VVS a.s. , 3,14
36570460 2014/07/01
107/2013 Faktúra za vodné a stočné
VVS a.s. , 3,14
36570460 2014/01/07
27/2014 Faktúra za vodné a stočné
VVS a.s.
36570460 2014/04/03
28/2014 Faktúra za vodné a stočné
VVS a.s. , 12,58
36570460 2014/04/03
106/2013 Faktúra za vodné a stočné
VVS a.s. , 14,15
36570460 2014/01/09
48/2014 Faktúra za vodné a stočné
VVS a.s. , 7,86
36570460 2014/07/01
2015 faktúry 1-6/2015
partneri obce
00325872 2015/08/28
2014 faktúry 2014
partneri obce
00325872 2015/08/28
37/2012 Fotografovanie obce
CASSOVIA BOOKS , 60,00
35493364 2012/05/28
49/2012 Fotografovanie obce
CASSOVIA BOOKS , 59,00
35493364 2012/07/25