Number Title Partner's IN Added
76/2013 Adaptér k PS30CD
MK hlas s.r.o. , 33,50
45352305 2013/10/09
11/2011 Autorská odmena za verejné použitie hudobných diel
SOZA , 14,28
00178454 2011/02/24
09/2013 Autorská odmena za verejné použitie hudobných diel
SOZA , 14,28
00178454 2013/02/04
09/2012 Autorská odmena za verejné použitie hudobných diel
SOZA , 14,28
00178454 2012/02/03
44/2014 Bubnová kosačka AGATHA DS 521 B
PEMAX Peter Maxim , 729,00
34833480 2014/06/05
20/2013 Chladiace zariadenie do domu smútku
Ing. Jozef ČAPKOVIČ - CMW , 1 357,80
30048460 2013/03/11
62/2014 Dobropis - Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 26,70
35697270 2014/08/01
90/2013 Dodanie a montáž vertikálnych žalúzii v Dome smútku
Gustáv Jacko GUSTO , 467,96
40821552 2013/11/18
37/2013 Dom smútku - stavebné práce
AZ-RO s.r.o. , 575,48
46931724 2013/04/30
68/2011 Dom smútku - stavebné práce
AZ-RO Rovňák , 7 500,00
34830472 2011/09/06
77/2011 Dostavba domu smútku
AZ-RO Rovňák , 5 571,56
34830472 2011/10/07
102/2013 Elektroinštalačný materiál
Martin Kuzma stav. a el.mat , 213,25
34833625 2013/12/19
18/2011 Faktúra - 18/2011 - Orange a.s. Bratislava - 30,98 €
ORANGE a.s. , 30,94
35697270 2011/03/29
31/2014 Faktúra - odmeny výkonným umelcom a výrobcom za verejný prenos v r. 2014
SLOVGRAM , 33,50
17310598 2014/04/09
13/2011 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 38,90
35763469 2011/03/03
23/2012 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,40
35763469 2012/04/03
75/2013 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74
35763469 2013/10/05
60/2012 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 16,87
35763469 2012/09/03
66/2013 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74
35763469 2013/09/03
01/2011 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 55,54
35763469 2011/01/19