Number Title Partner's IN Added
02/2011 Spracovanie hlásení o vzniku odpadu
FURA s.r.o. , 14,28
36211451 2010/12/31
01/2011 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 55,54
35763469 2011/01/19
08/2011 Úhrada za elektrinu
VSE a.s. , 590,00
36211222 2011/01/25
03/2011 Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 47,28
31666108 2011/01/26
04/2011 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 33,31
35697270 2011/01/27
07/2011 Software ESET Smart Security
MICOMP s.r.o. , 50,32
36589187 2011/01/31
06/2011 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 136,23
36211451 2011/01/31
05/2011 Plastové nádoby na odpad
FURA s.r.o. , 59,04
36211451 2011/01/31
09/2011 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 26,33
35763469 2011/02/04
10/2011 Servisné služby k PC programu
Mgr. Anton POLÁK , 40,00
41992288 2011/02/14
11/2011 Autorská odmena za verejné použitie hudobných diel
SOZA , 14,28
00178454 2011/02/24
12/2012 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 137,13
36211451 2011/02/28
15/2011 Stavebný materiál
Martin KUZMA , 108,38
34833625 2011/02/28
14/2011 Update programu, servis tlačiarne
MICOMP s.r.o. , 74,80
36589187 2011/02/28
16/2011 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 32,16
35697270 2011/03/02
13/2011 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 38,90
35763469 2011/03/03
17/2001 Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 71,52
31666108 2011/03/10
18/2011 Faktúra - 18/2011 - Orange a.s. Bratislava - 30,98 €
ORANGE a.s. , 30,94
35697270 2011/03/29
19/2011 Stavebný materiál
Ing. Štefan POPÉLY - POPÉLY , 101,04
10803122 2011/04/01
68/2011 Dom smútku - stavebné práce
AZ-RO Rovňák , 7 500,00
34830472 2011/09/06