Number Title Partner's IN Added
96/2013 Štrk riečny 0-16 mm
Ing. Štefan Popély - POPÉLY , 98,28
10803122 2013/12/03
29/2013 Stavebný materiál
Ing. Štefan POPÉLY - POPÉLY , 127,56
10803122 2013/04/20
19/2011 Stavebný materiál
Ing. Štefan POPÉLY - POPÉLY , 101,04
10803122 2011/04/01
21/2012 Školenie vodičov
AUTOŠKOLA Ženčák , 36,00
11960507 2012/04/03
79/2013 Výroba a predaj žumpy
ZAMPRO, Ing. Mráz Ján , 192,00
11961091 2013/10/15
78/2013 Stavebný materiál
KOVEX , 43,89
17302781 2013/10/10
95/2013 Stavebný materiál
KOVEX , 152,07
17302781 2013/12/02
42/2012 Stavebný materiál
KOVEX , 58,41
17302781 2012/06/12
42/2013 Stavebný materiál
KOVEX , 65,21
17302781 2013/05/27
62/2013 Stavebný materiál
KOVEX , 196,76
17302781 2013/08/30
99/213 Stavebný materiál
KOVEX , 112,41
17302781 2013/12/11
32/2012 Odmeny výkonných umelcov
SLOVGRAM , 33,50
17310598 2012/04/26
31/2014 Faktúra - odmeny výkonným umelcom a výrobcom za verejný prenos v r. 2014
SLOVGRAM , 33,50
17310598 2014/04/09
30/2013 Odmeny výkonných umelcov
SLOVGRAM , 33,50
17310598 2013/04/22
26/2014 Údaje z informačného systému katastra nehnuteľnosti
Geodetický a kartografický ústav , 18,00
17316219 2014/03/18
09/2013 Autorská odmena za verejné použitie hudobných diel
SOZA , 14,28
00178454 2013/02/04
11/2011 Autorská odmena za verejné použitie hudobných diel
SOZA , 14,28
00178454 2011/02/24
09/2012 Autorská odmena za verejné použitie hudobných diel
SOZA , 14,28
00178454 2012/02/03
12/2014 Faktúra za verejné používanie hudobných diel
SOZA , 14,28
00178454 2014/02/11
20/2013 Chladiace zariadenie do domu smútku
Ing. Jozef ČAPKOVIČ - CMW , 1 357,80
30048460 2013/03/11