Number Title Partner's IN Added
59/2012 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 135,63
36211451 2012/08/31
72/2012 Spracovanie hlásení o vzniku odpadu
FURA s.r.o. , 14,40
36211451 2012/09/30
71/2012 Plastové vrecia na odpad
FURA s.r.o. , 43,20
36211451 2012/10/23
70/2012 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 135,63
36211451 2012/10/31
05/2011 Plastové nádoby na odpad
FURA s.r.o. , 59,04
36211451 2011/01/31
06/2011 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 136,23
36211451 2011/01/31
109/2013 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 144,36
36211451 2013/12/31
38/2013 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 135,63
36211451 2013/04/30
04/2012 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 137,13
36211451 2012/01/31
33/2013 Spracovanie hlásení o vzniku odpadu
FURA s.r.o. , 14,40
36211451 2013/03/31
03/2012 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 57,60
36211451 2012/01/31
72/2013 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 143,96
36211451 2013/09/30
16/2014 Tlač harmonogramov na rok 2014
FURA s.r.o. , 21,60
36211451 2014/02/27
28/2013 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 136,23
36211451 2013/03/31
24/2014 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 144,46
36211451 2014/03/31
63/2013 Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20
36211451 2013/08/31
14/2012 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 137,52
36211451 2012/02/29
11/2011 Plastové nádoby na odpad
FURA s.r.o. , 64,80
36211451 2012/02/27
10,2012 Spracovanie hlásení o vzniku odpadu
FURA s.r.o. , 14,40
36211451 2011/12/31
07/2014 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 143,86
36211451 2014/01/31