Number Title Partner's IN Added
41/2013 KATAFALK CMW - výstavný
Ing. Jozef ČAPKOVIČ - CMW , 1 357,80
30048460 2013/05/24
67/2013 Verejná správa SR - ročný prístup
PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o. , 76,00
31592503 2013/09/05
03/2014 Update programového vybavenia MZDY - v14.01
IFOsoft v.o.s. , 43,68
31666108 2014/01/23
13/2014 Update programového vybavenia ekonomickej agendy pre rok 2014 - v14.01
IFOsoft v.o.s. , 71,52
31666108 2014/02/12
54/2013 Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 19,08
31666108 2013/07/26
02/2012 Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 52,20
31666108 2012/01/26
03/2011 Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 47,28
31666108 2011/01/26
17/2001 Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 71,52
31666108 2011/03/10
06/2013 Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 43,44
31666108 2013/01/24
50/2012 Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 19,08
31666108 2012/07/27
18/2013 Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 71,52
31666108 2013/02/22
17/2012 Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 71,52
31666108 2012/03/01
55/2014 Update programového vybavenia MZDY - v14.07
IFOsoft v.o.s. , 20,28
31666108 2014/07/23
27/2012 Spotrebný materiál na kosačku
VIKTÓRIA-HÁMOR s.r.o. , 104,40
31698948 2012/04/23
79/2012 Príplatok k stravnému
Školská jedáleň pri MŠ v Jenkovciach , 17,55
00325261 2012/12/26
2015 faktúry 1-6/2015
partneri obce
00325872 2015/08/28
2014 faktúry 2014
partneri obce
00325872 2015/08/28
87/2013 Kancelárske potreby
ABAL-ING.BALÁŽ ANTON , 79,99
32677804 2013/10/29
77/2011 Dostavba domu smútku
AZ-RO Rovňák , 5 571,56
34830472 2011/10/07
68/2011 Dom smútku - stavebné práce
AZ-RO Rovňák , 7 500,00
34830472 2011/09/06