Number Title Partner's IN Added
Not reported Zmluva o dielo
RRA Borolo
35578084 2017/11/23
01/2011 Dostavba Domu smútku
AZ-RO Rovňák , 10 050,10
34830472 2011/09/06
043KE050007 zmluva PPA
Pôdohospodárska platobná agentúra
30794323
074KE22015 Zmluva PPA-KD
Pôdohospodárska platobná agentúra , 146 245,62
30794323 2019/12/05
1 Zmluva
Obec Krčava
00325376 2015/09/27
1 Dodatok k zmluve
T-com
35763469 2015/09/27
1 Dodatok č.3-Fura
Fúra s.r.o.
36211451 2022/02/17
1 Dodatok Fura
Fura s.r.o.
36211451 2015/09/27
1 zmluva kataster
Geodeticky a kartografický ústav
17316219 2015/09/27
1 zmluva audítor
Ing.Nachtmanová Marta
33889741 2015/09/27
1 zmluva audítor2
Ing.Nachtmanová Marta
33889741 2015/09/27
1 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Mesto Sobrance
00325791 2015/09/27
1 Dodatok č.1
VVS a.s.
36570460 2015/09/27
1 Dodatok k zmluve
Fura s.r.o.
36211451 2015/09/27
1 zmluva o dielo
Čorejovka s.r.o.
43960243 2015/09/27
1 Dodatok k zmluve
Fura s.r.o.
36211451 2015/09/27
1 zmluva o pripojení služby
T-com
35763469 2015/09/27
1 poistná zmluva
Komunálna pisťovňa a.s.
31595545 2015/09/27
1 zmluva o elektronickej komunikácii
Dôvera ZP
35942436 2015/09/27
1 zmluva o poskytnutí dotácie
Úrad vlády SR
00151513 2015/09/27