Number Title Partner's IN Added
1 dodatok č.3 Natur-pack
Natur-Pack
35979798 2020/04/09
1 Dodatok č.2 k zmluve o dielo-výstavba chodníkov
EC-EDMA , s.r.o.
44054092 2020/02/19
074KE22015 Zmluva PPA-KD
Pôdohospodárska platobná agentúra , 146 245,62
30794323 2019/12/05
1 zmluva o výkone štatutárneho auditu na rok 2019
Ing. Marta Nachtmannová
33889741 2019/10/31
1 dodatok č.1 k zmluve o úvere
UniCredit Bank
47251336 2019/03/28
1 dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP výstavba chodníkov
Pôdohospodárska platobná agentúra
30794323 2019/03/21
1 zmluva o úvere
UniCredit Bank
47251336 2019/03/15
1 dodatok č.1-výstavba chodníkov obci Tašuľa
EC-EDMA, s.r.o.
44054092 2019/03/07
1 dodatok č.3-zmluva o poskytnutí NFP
Pôdohospodárska platobná agentúra
30794323 2018/10/11
1 zmluva o výkone štatutárneho auditu na rok 2018
Ing. Marta Nachtmannová
33889741 2018/10/11
1 Zmluva UniCredit Bank
UniCredit Bank
47251336 2018/10/11
1 zmluva web stránka
wbx, s.r.o.
46530622 2018/10/11
1 zmluva Made
MADE spol. s r.o.
36041688 2018/09/20
1 dodatok 12018-Fura
Fura s.r.o.
36211451 2018/09/20
1 Zmluva o poskytnutí NFP-PPA
Pôdohospodárska platobná agentúra , 100 000,00
30794323 2018/04/05
Not reported Zmluva o dielo
RRA Borolo
35578084 2017/11/23
1 zmluva o dielo č.015/2017
Plynroz, a.s. , 149 358,81
00594482 2017/11/23
1 dodatok k zmluve T-com
Slovak Telekom a.s.
35763469 2016/08/04
1 zmluva audítor 2016
Ing. Marta Nachtmannová
33889741 2016/08/04
1 Zmluva o dielo2-2.časť
GMT development, s.r.o.
47981563 2015/11/19