Number Title Partner's IN Added
1 zmluva pozemkové úpravy
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
00156621 2015/09/27
1 zmluva o nájme
OKNET-Oklamčák
34833382 2015/09/27
1 zmluva o manažmente
Tenderteam s.r.o.
46964819 2015/09/27
1 zmluva o dielo
RRA Borolo
35578084 2015/09/27
1 zmluva o budúcej zmluve
Natur pack
35979798 2015/09/27
1 zmluva o dielo
Ján Grajzeľ
45655634 2015/09/24
01/2011 Dostavba Domu smútku
AZ-RO Rovňák , 10 050,10
34830472 2011/09/06
1 zmluva MADE
MADE spol. s r.o.
36041688
1 MADE spol. s r.o.
MADE spol. s r.o.
36041688
1 zmluva Union
Union zdravotná poisťovňa a.s.
36284831
1 zmluva T-com
Slovak Telekom a.s.
35763469
043KE050007 zmluva PPA
Pôdohospodárska platobná agentúra
30794323
1 zmluva NATUR-PACK
NATUR-PACK, a.s.
35979798
1 zmluva DCOM
DataCentrum
45736359