Number Title Partner's IN Added
1 zmluva Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
00151866
1 zmluva o poskytnutí dotácie
Úrad vlády SR
00151513 2015/09/27
1 zmluva pozemkové úpravy
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
00156621 2015/09/27
1 zmluva kataster
Geodeticky a kartografický ústav
17316219 2015/09/27
1 poistná zmluva
Komunálna pisťovňa a.s.
31595545 2015/09/27
1 Zmluva
Obec Krčava
00325376 2015/09/27
1 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Mesto Sobrance
00325791 2015/09/27
1 zmluva audítor
Ing.Nachtmanová Marta
33889741 2015/09/27
1 zmluva audítor2
Ing.Nachtmanová Marta
33889741 2015/09/27
01/2011 Dostavba Domu smútku
AZ-RO Rovňák , 10 050,10
34830472 2011/09/06
1 zmluva o nájme
OKNET-Oklamčák
34833382 2015/09/27
1 zmluva o združení finančných prostriedkov
Združenie obcí Uh-Olšava
35564504 2017/12/08
1 Zmluva o dielo
RRA Borolo
35578084 2015/11/19
1 zmluva o dielo
RRA Borolo
35578084 2015/09/27
1 Dodatok k zmluve
T-com
35763469 2015/09/27
1 zmluva o pripojení služby
T-com
35763469 2015/09/27
1 zmluva o elektronickej komunikácii
Dôvera ZP
35942436 2015/09/27
2 zmluva o spolupráci
Datatrade s.r.o.
35960132 2015/09/27
1 zmluva o budúcej zmluve
Natur pack
35979798 2015/09/27
1 Dodatok k zmluve
Fura s.r.o.
36211451 2015/09/27