Number Title Partner's IN Added
1 zmluva o pripojení služby
T-com
35763469 2015/09/27
1 zmluva o zbere odpadu
E.M.J.-INVEST METAL s.r.o.
46175512 2015/09/27
1 Dodatok k zmluve
Fura s.r.o.
36211451 2015/09/27
1 zmluva o dielo
Čorejovka s.r.o.
43960243 2015/09/27
1 Dodatok k zmluve
Fura s.r.o.
36211451 2015/09/27
1 Dodatok č.1
VVS a.s.
36570460 2015/09/27
1 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Mesto Sobrance
00325791 2015/09/27
1 Zmluva
Obec Krčava
00325376 2015/09/27
1 zmluva o dielo
Ján Grajzeľ
45655634 2015/09/24
01/2011 Dostavba Domu smútku
AZ-RO Rovňák , 10 050,10
34830472 2011/09/06
1 zmluva Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
00151866