Number Title Partner's IN Added
100/2013 Hydrantová skriňa s príslušenstvom
Vladimír MIŠĽAN , 100,00
40007847 2013/12/13
101/2013 Vodoinštalačný a kúrenársky materiál
MARTIN KUZMA, VODA-KOVO , 122,53
34833625 2013/12/19
102/2013 Elektroinštalačný materiál
Martin Kuzma stav. a el.mat , 213,25
34833625 2013/12/19
103/2013 Svetlo
MARTIN KUZMA PODLAHOVÉ CENTRUM , 40,46
34833625 2013/12/19
104/2013 Náterové hmoty
Farby - laky SK, s.r.o. , 316,00
45329877 2013/12/20
105/2013 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 35,00
35697270 2013/12/27
106/2013 Faktúra za vodné a stočné
VVS a.s. , 14,15
36570460 2014/01/09
107/2013 Faktúra za vodné a stočné
VVS a.s. , 3,14
36570460 2014/01/07
108/2013 Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20
36211451 2013/12/31
109/2013 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 144,36
36211451 2013/12/31
11/2011 Plastové nádoby na odpad
FURA s.r.o. , 64,80
36211451 2012/02/27
11/2011 Autorská odmena za verejné použitie hudobných diel
SOZA , 14,28
00178454 2011/02/24
11/2013 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74
35763469 2013/02/03
11/2014 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 27,53
35763469 2014/02/03
110/2013 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74
35763469 2014/01/03
12,/2013 Update programu, servis PC
MICOMP s.r.o. , 152,11
36589187 2013/01/31
12/2012 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 35,04
35697270 2012/02/26
12/2012 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 137,13
36211451 2011/02/28
12/2014 Faktúra za verejné používanie hudobných diel
SOZA , 14,28
00178454 2014/02/11
13/2011 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 38,90
35763469 2011/03/03