Number Title Partner's IN Added
06/2012 Update programu, servis PC
MICOMP s.r.o. , 70,98
36589187 2012/01/31
06/2013 Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 43,44
31666108 2013/01/24
06/214 Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20
36211451 2014/01/31
07/2011 Software ESET Smart Security
MICOMP s.r.o. , 50,32
36589187 2011/01/31
07/2012 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74
35763469 2012/02/03
07/2013 Servisné služby k PC programu
Mgr. Anton POLÁK , 50,00
41992288 2013/01/28
07/2014 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 143,86
36211451 2014/01/31
08/2011 Úhrada za elektrinu
VSE a.s. , 590,00
36211222 2011/01/25
08/2012 Úhrada za elektrinu
VSE a.s. , 695,00
36211222 2012/01/24
08/2013 Úhrada za elektrinu
VSE a.s. , 448,00
36211222 2013/01/25
08/2014 Stavebný materiál
Martin Kuzma stav. a el.mat , 51,46
34833625 2014/01/31
09/2011 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 26,33
35763469 2011/02/04
09/2012 Autorská odmena za verejné použitie hudobných diel
SOZA , 14,28
00178454 2012/02/03
09/2013 Autorská odmena za verejné použitie hudobných diel
SOZA , 14,28
00178454 2013/02/04
09/2014 Telefón Gigaset C300
SLOVAK TELEKOM a.s. , 9,90
35763469 2014/01/30
1/2011 Úhrada za elektrinu
VSE a.s. , 278,12
36211222 2012/01/04
10,2012 Spracovanie hlásení o vzniku odpadu
FURA s.r.o. , 14,40
36211451 2011/12/31
10/2011 Servisné služby k PC programu
Mgr. Anton POLÁK , 40,00
41992288 2011/02/14
10/2013 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 135,53
36211451 2013/01/31
10/2014 Nákup a inštalácia SW Ifosoft Mzdy a ESET Smart Security, toner do tlačiarne
MICOMP s.r.o. , 159,95
36589187 2014/01/31