Number Title Partner's IN Added
57/2013 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 23,06
35763469 2013/08/03
57/2014 Úhrada za elektrinu
VSE a.s. , 282,00
44483767 2014/07/24
58/2012 Program Obce.info mini
DATATRADE s.r.o. , 38,40
35960132 2012/08/17
58/2013 Motorová píla STIHL MS 211
Peter MAXIM PEMAX , 299,00
34833480 2013/08/02
58/2014 Inštalácia programu Ifosoft Mzdy v.14.07
MICOMP s.r.o. , 33,11
36589187 2014/07/31
59/2012 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 135,63
36211451 2012/08/31
59/2013 Update programu IFOsoft
MICOMP s.r.o. , 42,40
36589187 2013/08/06
59/2014 Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20
36211451 2014/07/31
60/2012 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 16,87
35763469 2012/09/03
60/2013 Ročný poplatok za služby obce.info
DATATRADE s.r.o. , 38,40
35960132 2013/08/12
60/2014 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 143,76
36211451 2014/07/31
61/2012 Stavebný materiál
Martin KUZMA , 44,86
34833625 2012/08/31
61/2013 Plastové okná s príslušenstvom
ČOREJOVKA s.r.o. , 815,00
43960243 2013/08/15
61/2014 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 21,54
35763469 2014/08/03
62/2012 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 36,11
35697270 2012/09/26
62/2013 Stavebný materiál
KOVEX , 196,76
17302781 2013/08/30
62/2014 Dobropis - Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 26,70
35697270 2014/08/01
63/2012 Vodné a stočné
VVS a.s. , 7,67
36570460 2012/10/04
63/2013 Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20
36211451 2013/08/31
64/2012 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 136,53
36211451 2012/10/25