Number Title Partner's IN Added
18/2013 Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 71,52
31666108 2013/02/22
18/2014 Stavebný materiál
Martin Kuzma stav. a el.mat , 87,72
34833625 2014/02/28
19/2011 Stavebný materiál
Ing. Štefan POPÉLY - POPÉLY , 101,04
10803122 2011/04/01
19/2012 Stavebný materiál
Martin KUZMA , 67,86
34833625 2012/03/30
19/2013 Update programu, servis PC
MICOMP s.r.o. , 65,59
36589187 2013/02/28
19/2014 Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20
36211451 2014/02/28
20/2012 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 137,32
36211451 2012/03/31
20/2013 Chladiace zariadenie do domu smútku
Ing. Jozef ČAPKOVIČ - CMW , 1 357,80
30048460 2013/03/11
20/2014 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 144,06
36211451 2014/02/28
2014 faktúry 2014
partneri obce
00325872 2015/08/28
2015 faktúry 1-6/2015
partneri obce
00325872 2015/08/28
21/2012 Školenie vodičov
AUTOŠKOLA Ženčák , 36,00
11960507 2012/04/03
21/2013 Výkopové a zemné práce
Alena FALISOVÁ , 330,00
45997705 2013/03/18
21/2014 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 21,54
35763469 2014/03/03
22/2012 Update programu, servis tlačiarne
MICOMP s.r.o. , 59,00
36589187 2012/03/30
22/2013 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 36,24
35697270 2013/03/26
22/2014 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 35,99
35697270 2014/03/26
23/2012 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,40
35763469 2012/04/03
23/2013 Stavebný materiál
Martin KUZMA , 153,83
34833625 2013/03/27
23/2014 Sieť TP-LINK, konfigurácia a nastavenie routra, kábel UTP, update programov
MICOMP s.r.o. , 85,77
36589187 2014/03/25