Number Title Partner's IN Added
50/2014 Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20
36211451 2014/06/30
51/2012 Úhrada za elektrinu
VSE a.s. , 6,11
36211222 2012/07/27
51/2013 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 36,70
35697270 2013/07/26
51/2014 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 144,36
36211451 2014/06/30
52/2012 Spracovanie hlásení o vzniku odpadu
FURA s.r.o. , 14,40
36211451 2012/06/30
52/2013 Výroba stolových dosiek
Pavel MINAŘÍK , 65,00
34832483 2013/07/01
52/2014 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 21,54
35763469 2014/07/03
53/2012 Úhrada za elektrinu
VSE a.s. , 695,00
36211222 2012/07/24
53/2013 Úhrada za elektrinu
VSE a.s. , 448,00
36211222 2013/07/24
53/2014 Spracovanie hlásení o vzniku odpadu
FURA s.r.o. , 14,40
36211451 2014/06/30
54/2012 Update programu
MICOMP s.r.o. , 28,00
36589187 2012/07/31
54/2013 Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 19,08
31666108 2013/07/26
54/2014 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 26,99
35763469 2014/07/22
55/2012 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 136,03
36211451 2012/07/24
55/2013 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 143,46
36211451 2013/07/31
55/2014 Update programového vybavenia MZDY - v14.07
IFOsoft v.o.s. , 20,28
31666108 2014/07/23
56/2012 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74
35763469 2012/08/03
56/2013 Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20
36211451 2013/07/31
56/2014 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 35,99
35697270 2014/07/26
57/2012 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 36,31
35697270 2012/08/26