Number Title Partner's IN Added
77/2011 Dostavba domu smútku
AZ-RO Rovňák , 5 571,56
34830472 2011/10/07
10,2012 Spracovanie hlásení o vzniku odpadu
FURA s.r.o. , 14,40
36211451 2011/12/31
1/2011 Úhrada za elektrinu
VSE a.s. , 278,12
36211222 2012/01/04
08/2012 Úhrada za elektrinu
VSE a.s. , 695,00
36211222 2012/01/24
02/2012 Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 52,20
31666108 2012/01/26
05/2012 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 34,03
35697270 2012/01/27
06/2012 Update programu, servis PC
MICOMP s.r.o. , 70,98
36589187 2012/01/31
03/2012 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 57,60
36211451 2012/01/31
04/2012 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 137,13
36211451 2012/01/31
07/2012 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74
35763469 2012/02/03
09/2012 Autorská odmena za verejné použitie hudobných diel
SOZA , 14,28
00178454 2012/02/03
12/2012 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 35,04
35697270 2012/02/26
11/2011 Plastové nádoby na odpad
FURA s.r.o. , 64,80
36211451 2012/02/27
15/2012 Stavebný materiál
Martin KUZMA , 37,44
34833625 2012/02/29
14/2012 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 137,52
36211451 2012/02/29
17/2012 Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 71,52
31666108 2012/03/01
16/2012 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74
35763469 2012/03/03
13/2012 Údržba programového vybavenia
TELLUS , 10,80
40010775 2012/03/05
18/2012 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 43,15
35697270 2012/03/26
19/2012 Stavebný materiál
Martin KUZMA , 67,86
34833625 2012/03/30