Number Title Partner's IN Added
64/2013 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 143,96
36211451 2013/08/31
65/2012 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 23,02
35763469 2012/10/03
65/2013 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 37,98
35697270 2013/08/26
66/2012 Vodné a stočné
VVS a.s. , 21,48
36570460 2012/10/04
66/2013 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74
35763469 2013/09/03
67/2012 Stavebný materiál
Martin KUZMA, VODA-KOVO , 93,31
34833625 2012/10/31
67/2013 Verejná správa SR - ročný prístup
PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o. , 76,00
31592503 2013/09/05
68/2011 Dom smútku - stavebné práce
AZ-RO Rovňák , 7 500,00
34830472 2011/09/06
68/2012 Vzory VZN o miestnych daniach 2013
JUDr. Igor KRŠIAK s.r.o. , 15,90
36665681 2012/10/31
68/2013 Vodné a stočné
VVS a.s. , 17,29
36570460 2013/10/01
69/2012 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74
35763469 2012/10/31
69/2013 Vodné a stočné
VVS a.s. , 18,86
36570460 2013/10/01
70/2012 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 135,63
36211451 2012/10/31
70/2013 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 35,99
35697270 2013/09/26
71/2012 Plastové vrecia na odpad
FURA s.r.o. , 43,20
36211451 2012/10/23
71/2013 LCD monitor PHILIPS k PC, inštalačné práce k PC
MICOMP s.r.o. , 124,60
36589187 2013/09/30
72/2012 Spracovanie hlásení o vzniku odpadu
FURA s.r.o. , 14,40
36211451 2012/09/30
72/2013 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 143,96
36211451 2013/09/30
73/2012 Vodné a stočné
VVS a.s. , 21,48
36570460 2012/10/04
73/2013 Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20
36211451 2013/09/30