Number Title Partner's IN Added
74/2012 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 37,40
35697270 2012/10/26
74/2013 Stavebný materiál
Martin KUZMA , 138,41
34833625 2013/09/30
75/2012 Úhrada za elektrinu - zmluvná pokuta
VSE a.s. , 2,00
36211222 2012/08/16
75/2013 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74
35763469 2013/10/05
76/2012 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 38,00
35697270 2012/11/26
76/2013 Adaptér k PS30CD
MK hlas s.r.o. , 33,50
45352305 2013/10/09
77/2011 Dostavba domu smútku
AZ-RO Rovňák , 5 571,56
34830472 2011/10/07
77/2012 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 201,79
36211451 2012/11/30
77/2013 Motorová kosačka STIGA COLECTOR
Peter MAXIM PEMAX , 314,40
34833480 2013/10/10
78/2012 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74
35763469 2012/12/03
78/2013 Stavebný materiál
KOVEX , 43,89
17302781 2013/10/10
79/2012 Príplatok k stravnému
Školská jedáleň pri MŠ v Jenkovciach , 17,55
00325261 2012/12/26
79/2013 Výroba a predaj žumpy
ZAMPRO, Ing. Mráz Ján , 192,00
11961091 2013/10/15
80/2012 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 36,16
35697270 2012/12/27
80/2013 Spracovanie hlásení o vzniku odpadu
FURA s.r.o. , 14,40
36211451 2013/09/30
81/2012 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 136,43
36211451 2012/12/31
81/2013 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 35,99
35697270 2013/10/26
82/2012 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74
35763469 2013/01/03
82/2013 Revízia elektroinštalácie v Dome smútku
Jozef Hrunka , 116,00
41977700 2013/11/06
83/2013 Úhrada za elektrinu
VSE a.s. , 448,00
36211222 2013/10/23