Number Title Partner's IN Added
68/2012 Vzory VZN o miestnych daniach 2013
JUDr. Igor KRŠIAK s.r.o. , 15,90
36665681 2012/10/31
73/2013 Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20
36211451 2013/09/30
42/2014 Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20
36211451 2014/05/31
06/214 Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20
36211451 2014/01/31
19/2014 Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20
36211451 2014/02/28
56/2013 Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20
36211451 2013/07/31
108/2013 Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20
36211451 2013/12/31
59/2014 Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20
36211451 2014/07/31
63/2013 Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20
36211451 2013/08/31
37/2014 Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20
36211451 2014/04/30
93/2013 Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20
36211451 2013/11/30
50/2014 Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20
36211451 2014/06/30
84/2013 Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20
36211451 2013/10/31
25/2014 Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20
36211451 2014/03/31
70/2012 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 135,63
36211451 2012/10/31
03/2012 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 57,60
36211451 2012/01/31
72/2013 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 143,96
36211451 2013/09/30
59/2012 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 135,63
36211451 2012/08/31
04/2012 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 137,13
36211451 2012/01/31
64/2012 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 136,53
36211451 2012/10/25