Number Title Partner's IN Added
24/2013 Update programu
MICOMP s.r.o. , 12,00
36589187 2013/03/28
55/2014 Update programového vybavenia MZDY - v14.07
IFOsoft v.o.s. , 20,28
31666108 2014/07/23
03/2014 Update programového vybavenia MZDY - v14.01
IFOsoft v.o.s. , 43,68
31666108 2014/01/23
13/2014 Update programového vybavenia ekonomickej agendy pre rok 2014 - v14.01
IFOsoft v.o.s. , 71,52
31666108 2014/02/12
02/2012 Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 52,20
31666108 2012/01/26
18/2013 Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 71,52
31666108 2013/02/22
54/2013 Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 19,08
31666108 2013/07/26
50/2012 Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 19,08
31666108 2012/07/27
17/2001 Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 71,52
31666108 2011/03/10
03/2011 Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 47,28
31666108 2011/01/26
17/2012 Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 71,52
31666108 2012/03/01
06/2013 Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 43,44
31666108 2013/01/24
80/2012 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 36,16
35697270 2012/12/27
22/2013 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 36,24
35697270 2013/03/26
31/2012 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 33,94
35697270 2012/04/26
81/2013 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 35,99
35697270 2013/10/26
45/2013 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 37,14
35697270 2013/06/26
70/2013 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 35,99
35697270 2013/09/26
76/2012 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 38,00
35697270 2012/11/26
105/2013 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 35,00
35697270 2013/12/27