Number Title Partner's IN Added
61/2012 Stavebný materiál
Martin KUZMA , 44,86
34833625 2012/08/31
59/2012 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 135,63
36211451 2012/08/31
60/2012 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 16,87
35763469 2012/09/03
62/2012 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 36,11
35697270 2012/09/26
72/2012 Spracovanie hlásení o vzniku odpadu
FURA s.r.o. , 14,40
36211451 2012/09/30
65/2012 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 23,02
35763469 2012/10/03
73/2012 Vodné a stočné
VVS a.s. , 21,48
36570460 2012/10/04
63/2012 Vodné a stočné
VVS a.s. , 7,67
36570460 2012/10/04
66/2012 Vodné a stočné
VVS a.s. , 21,48
36570460 2012/10/04
71/2012 Plastové vrecia na odpad
FURA s.r.o. , 43,20
36211451 2012/10/23
64/2012 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 136,53
36211451 2012/10/25
74/2012 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 37,40
35697270 2012/10/26
67/2012 Stavebný materiál
Martin KUZMA, VODA-KOVO , 93,31
34833625 2012/10/31
68/2012 Vzory VZN o miestnych daniach 2013
JUDr. Igor KRŠIAK s.r.o. , 15,90
36665681 2012/10/31
69/2012 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74
35763469 2012/10/31
70/2012 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 135,63
36211451 2012/10/31
76/2012 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 38,00
35697270 2012/11/26
77/2012 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 201,79
36211451 2012/11/30
78/2012 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74
35763469 2012/12/03
79/2012 Príplatok k stravnému
Školská jedáleň pri MŠ v Jenkovciach , 17,55
00325261 2012/12/26