Number Title Partner's IN Added
24/2014 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 144,46
36211451 2014/03/31
07/2014 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 143,86
36211451 2014/01/31
59/2014 Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20
36211451 2014/07/31
56/2013 Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20
36211451 2013/07/31
25/2014 Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20
36211451 2014/03/31
84/2013 Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20
36211451 2013/10/31
42/2014 Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20
36211451 2014/05/31
63/2013 Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20
36211451 2013/08/31
19/2014 Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20
36211451 2014/02/28
93/2013 Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20
36211451 2013/11/30
50/2014 Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20
36211451 2014/06/30
73/2013 Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20
36211451 2013/09/30
108/2013 Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20
36211451 2013/12/31
06/214 Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20
36211451 2014/01/31
37/2014 Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20
36211451 2014/04/30
68/2012 Vzory VZN o miestnych daniach 2013
JUDr. Igor KRŠIAK s.r.o. , 15,90
36665681 2012/10/31