Number Title Partner's IN Added
51/2014 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 144,36
36211451 2014/06/30
53/2014 Spracovanie hlásení o vzniku odpadu
FURA s.r.o. , 14,40
36211451 2014/06/30
48/2014 Faktúra za vodné a stočné
VVS a.s. , 7,86
36570460 2014/07/01
49/2014 Faktúra za vodné a stočné
VVS a.s. , 3,14
36570460 2014/07/01
52/2014 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 21,54
35763469 2014/07/03
54/2014 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 26,99
35763469 2014/07/22
55/2014 Update programového vybavenia MZDY - v14.07
IFOsoft v.o.s. , 20,28
31666108 2014/07/23
57/2014 Úhrada za elektrinu
VSE a.s. , 282,00
44483767 2014/07/24
56/2014 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 35,99
35697270 2014/07/26
58/2014 Inštalácia programu Ifosoft Mzdy v.14.07
MICOMP s.r.o. , 33,11
36589187 2014/07/31
59/2014 Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20
36211451 2014/07/31
60/2014 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 143,76
36211451 2014/07/31
62/2014 Dobropis - Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 26,70
35697270 2014/08/01
61/2014 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 21,54
35763469 2014/08/03
2014 faktúry 2014
partneri obce
00325872 2015/08/28
2015 faktúry 1-6/2015
partneri obce
00325872 2015/08/28