Number Title Partner's IN Added
08/2014 Stavebný materiál
Martin Kuzma stav. a el.mat , 51,46
34833625 2014/01/31
07/2014 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 143,86
36211451 2014/01/31
06/214 Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20
36211451 2014/01/31
11/2014 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 27,53
35763469 2014/02/03
12/2014 Faktúra za verejné používanie hudobných diel
SOZA , 14,28
00178454 2014/02/11
13/2014 Update programového vybavenia ekonomickej agendy pre rok 2014 - v14.01
IFOsoft v.o.s. , 71,52
31666108 2014/02/12
15/2014 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 35,99
35697270 2014/02/26
16/2014 Tlač harmonogramov na rok 2014
FURA s.r.o. , 21,60
36211451 2014/02/27
17/2014 Vrecia na zber separovaného odpadu
FURA s.r.o. , 43,20
36211451 2014/02/27
20/2014 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 144,06
36211451 2014/02/28
19/2014 Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20
36211451 2014/02/28
18/2014 Stavebný materiál
Martin Kuzma stav. a el.mat , 87,72
34833625 2014/02/28
21/2014 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 21,54
35763469 2014/03/03
26/2014 Údaje z informačného systému katastra nehnuteľnosti
Geodetický a kartografický ústav , 18,00
17316219 2014/03/18
23/2014 Sieť TP-LINK, konfigurácia a nastavenie routra, kábel UTP, update programov
MICOMP s.r.o. , 85,77
36589187 2014/03/25
22/2014 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 35,99
35697270 2014/03/26
25/2014 Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20
36211451 2014/03/31
24/2014 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 144,46
36211451 2014/03/31
29/2014 Spracovanie hlásení o vzniku odpadu
FURA s.r.o. , 14,40
36211451 2014/03/31
28/2014 Faktúra za vodné a stočné
VVS a.s. , 12,58
36570460 2014/04/03