Number Title Partner's IN Added
1 Dodatok č.3-Fura
Fúra s.r.o.
36211451 2022/02/17
49/2021 zmluva o výkone štatutárneho auditu na rok 2021
Ing. Marta Nachtmannová
33889741 2021/11/30
1 zmluva o pripojení do distr.sústavy
Východoslovenská distribučná
36599361 2021/10/15
21/42/012/37 dohoda §12 ÚPSVaR
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce
30794536 2021/09/30
1 dodatok č.1-Made
Made spol. s r.o.
36041688 2021/09/26
1 dodatok č.1 k zmluve o výpožičke
štatistický úrad SR
00166197 2021/03/18
1 Dodatok č.1014/CC/20-D1 k zmluve o úvere
Slovenská sporiteľňa
00151653 2021/03/15
1 VOP SLSP
Slovenská sporiteľňa
00151653 2021/03/15
1 dodatok č.4-Natur-Pack
Natur-Pack
35979798 2021/03/04
1 Dodatok č.2/2021-Fura
Fúra s.r.o.
36211451 2020/12/28
20/42/010/92 dohoda §10 ÚPSVaR
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce
30794536 2020/12/22
1 zmluva o výpožičke
štatistický úrad SR
00166197 2020/12/14
1 príloha č.1 SLSP-elektr.služby
Slovenská sporiteľňa a.s.
00151653 2020/10/07
1 zmluva o bežnom účte-dotácie
Slovenská sporiteľňa a.s.
00151653 2020/09/24
1 zmluva o úvere č. 1014/CC/20
Slovenská sporiteľňa a.s.
00151653 2020/09/24
1 Všeobecné obchodné podmienky - SLSP
Slovenská sporiteľňa a.s.
00151653 2020/07/16
1 Zmluva o elektronickej službe Business24
Slovenská sporiteľňa a.s.
00151653 2020/07/16
1 Zmluva o balíkovom účte SLSP
Slovenská sporiteľňa a.s.
00151653 2020/07/16
1 zmluva-audit 2020
Ing. Marta Nachtmannová
33889741 2020/05/28
1 dodatok č.3 Natur-pack
Natur-Pack
35979798 2020/04/09