Number Title Partner's IN Added
1 Zmluva o dielo2-2.časť
GMT development, s.r.o.
47981563 2015/11/19
1 Zmluva o dielo2-1.časť
GMT development, s.r.o.
47981563 2015/11/19
1 zmluva o manažmente
Tenderteam s.r.o.
46964819 2015/09/27
1 Zmluva o zbere a odbere odpadu
E.M.J.-INVEST METAL s.r.o.
46175512 2015/09/27
1 zmluva o zbere odpadu
E.M.J.-INVEST METAL s.r.o.
46175512 2015/09/27
1 zmluva o dielo
Ján Grajzeľ
45655634 2015/09/24
1 rámcová zmluva o dielo
EC-EDMA, s.r.o.
44054092 2017/06/27
1 zmluva o dielo
Čorejovka s.r.o.
43960243 2015/09/27
1 Dodatok č.1
VVS a.s.
36570460 2015/09/27
1 Dodatok k zmluve
Fura s.r.o.
36211451 2015/09/27
1 Dodatok k zmluve
Fura s.r.o.
36211451 2015/09/27
1 Dodatok Fura
Fura s.r.o.
36211451 2015/09/27
1 zmluva o budúcej zmluve
Natur pack
35979798 2015/09/27
2 zmluva o spolupráci
Datatrade s.r.o.
35960132 2015/09/27
1 zmluva o elektronickej komunikácii
Dôvera ZP
35942436 2015/09/27
1 Dodatok k zmluve
T-com
35763469 2015/09/27
1 zmluva o pripojení služby
T-com
35763469 2015/09/27
1 Zmluva o dielo
RRA Borolo
35578084 2015/11/19
1 zmluva o dielo
RRA Borolo
35578084 2015/09/27
1 zmluva o združení finančných prostriedkov
Združenie obcí Uh-Olšava
35564504 2017/12/08