Number Title Partner's IN Added
68148033284 Komunálna poisťovňa
KP , 87,63
31595545 2014/03/31
07012014 Profesionálny register
Profesionálny register , 240,00
46938079 2014/01/17
448/2013 Danone.s.r.o.Bratislava
Danone , 1 156,00
313444275 2013/12/20
2013 Rentar
Rentar , 99,00
00313602 2013/12/20
6807565042 Komunálna poisťovňa
KP , 91,28
31595545 2013/12/19
012014 ZMOS Bratislava
ZMOS , 35,69
00584614 2013/12/19
70/2013 Znalecký posudokI
Ing.Harachová , 610,00
42007984 2013/12/18
6807195184 Komunálna poisťovňa
Komunálma poisťovňa , 278,76
31595545 2013/11/04
P0001113-2013 predfaktura
Databanka , 129,60
44601549 2013/08/27
21032013 BBRZ
BBRZ , 43,20
00584614 2013/05/03
6807565042 Komunálna poisťovňa
Komunálna poisťovňa , 91,28
31595545 2012/12/12
497/2012 ZMOS Bratislava
ZMOS , 34,24
00584614 2012/12/12
466/12/7 Ojednávka VOP Trenčín
Vop Trenčín , 50,00
36350583 2012/11/14
6807195184 Kom.poisť.
Komunálna poisťovňa Banská Bystrica , 278,76
31595545 2012/10/25
09102012 IVS Banská Bystrica
IVS , 25,00
00151858 2012/10/08
13092012 AC vzdelávanie Zvolen
AC vzdelávacia agentura Zvolen , 33,00
43984924 2012/10/08
12102012 Firma Wolf Bratislava
Wolf Bratislava , 28,00
41637780 2012/10/08
8800313602 Koncesionársky poplatok
RTVS Bratislava , 55,68
36857432 2012/02/08
6544893801 Kooperatíva
Kooperativa , 34,23
00585441 2012/02/08
2011/06969 Odporúčanie pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti
OÚ OCOaKR Banská Bystrica
45016381 2011/08/10