Number Title Partner's IN Added
466/12/7 Ojednávka VOP Trenčín
Vop Trenčín , 50,00
36350583 2012/11/14
2191118502 StVPS, a.s. Banská Bystrica
StVPS, a.s. Banská Bystrica , 15,85
36644030 2019/06/21
2191124512 StVPS, a.s. Banská Bystrica
StVPS, a.s. Banská Bystrica , 56,21
36644030 2019/06/21
8800313602 Koncesionársky poplatok
RTVS Bratislava , 55,68
36857432 2012/02/08
21012015 UPSVaR
UPSVaR , 250,00
37949799 2015/01/22
12102012 Firma Wolf Bratislava
Wolf Bratislava , 28,00
41637780 2012/10/08
07102015 Firma Wolf
Wolf , 28,00
41637780 2015/10/26
342014 m:Harachová
M.harachová , 5 895,17
42007984 2014/07/14
70/2013 Znalecký posudokI
Ing.Harachová , 610,00
42007984 2013/12/18
13092012 AC vzdelávanie Zvolen
AC vzdelávacia agentura Zvolen , 33,00
43984924 2012/10/08
P0001113-2013 predfaktura
Databanka , 129,60
44601549 2013/08/27
2011/06969 Odporúčanie pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti
OÚ OCOaKR Banská Bystrica
45016381 2011/08/10
10012017 Vosko
Vosko s.r.o.Brusno , 70,00
46619755 2017/01/20
07012014 Profesionálny register
Profesionálny register , 240,00
46938079 2014/01/17
10012017 Ipeko
Ipeko Zvolen , 90,00
47405279 2017/01/20
21032013 BBRZ
BBRZ , 43,20
00584614 2013/05/03
2016 BBRZ
BBRZ , 43,20
00584614 2016/03/22
012014 ZMOS Bratislava
ZMOS , 35,69
00584614 2013/12/19
497/2012 ZMOS Bratislava
ZMOS , 34,24
00584614 2012/12/12
24032014 BBRZ ZMOS
BBRZ , 43,00
00584614 2014/03/31