Odporúčanie pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

Document number:
2011/06969
Partner:
OÚ OCOaKR Banská Bystrica
Partner's IN:
45016381
Added:
2011/08/10 00:00
Description:

Odporúčanie pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

Attachments

File Size
rar odporucanie-obce.rar 10.73 kB